Category Archive

The following is a list of all entries from the Tankar category.

Kortet – hotar det dricks?

Läste att ca 80% av alla monetära transaktioner i Sverige sker via kortbetalningar. Detta känns för mig lite svårt att förstå, eftersom jag själv fortfarande använder en del kontanter. Hursom skummade jag vidare i denna artikel och noterade att efterfrågan på kontanter minskar. Bland det första jag tänkte på är hur det påverkar möjligheten för [...]