Kylaggregat

Den första frågan du ska ställa dig när du funderar på att handla upp en ny kylanläggning är hur dina kylbehov ser ut nu och hur de ser ut på lång sikt. Det kanske är någon ytterligare kylmaskin som behöver ersättas inom en snar framtid? Ta med det i beräkningarna! Något att fundera över är om det till och med är möjligt att lösa behovet av kyla på något annat sätt än genom en nyinvestering av ett kylaggregat? Är det olika kylbehov under året? Kan kondensorvärmen kanske också utnyttjas för uppvärmning? Kan kyla och värme regleras och hur sker detta?

Se över värmekällorna du har nu och efter att ditt kylbehov är kartlagt kan du börja leta efter energitjuvar. Kan det till exempel finnas läckage av kyla eller kan den belysning som finns i de kylda utrymmena ge extra värme? Med små medel kan man försöka minska värmelasten och använda andra ljuskällor som ger mindre värme för att anpassa belysningen.

I vissa lokaler kan det också handla om att det finns stora fönster som ger stor solinstrålning och då kan kan det vara bra att initialt få fram något som avskärmar solen. Kolla också så att kylaggregatet inte är igång samtidigt som uppvärmningen i huset.

Ska du köpa in en kylanläggning är det viktigt att du ställer krav tidigt, gör det redan i din anbudsförfrågan. Energimyndigheten har tagit fram en broschyr där det finns en lista med krav och som beskriver olika reglermetoder. Broschyrer hittar du på deras hemsida.


Leave a Comment

(required)

(required)

Formatting Your Comment

The following XHTML tags are available for use:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

URLs are automatically converted to hyperlinks.