Kylaggregat

Den första frågan du ska ställa dig när du funderar på att handla upp en ny kylanläggning är hur dina kylbehov ser ut nu och hur de ser ut på lång sikt. Det kanske är någon ytterligare kylmaskin som behöver ersättas inom en snar framtid? Ta med det i beräkningarna! Något att fundera över är om det till och med är möjligt att lösa behovet av kyla på något annat sätt än genom en nyinvestering av ett kylaggregat? Är det olika kylbehov under året? Kan kondensorvärmen kanske också utnyttjas för uppvärmning? Kan kyla och värme regleras och hur sker detta?

Se över värmekällorna du har nu och efter att ditt kylbehov är kartlagt kan du börja leta efter energitjuvar. Kan det till exempel finnas läckage av kyla eller kan den belysning som finns i de kylda utrymmena ge extra värme? Med små medel kan man försöka minska värmelasten och använda andra ljuskällor som ger mindre värme för att anpassa belysningen.

I vissa lokaler kan det också handla om att det finns stora fönster som ger stor solinstrålning och då kan kan det vara bra att initialt få fram något som avskärmar solen. Kolla också så att kylaggregatet inte är igång samtidigt som uppvärmningen i huset.

Ska du köpa in en kylanläggning är det viktigt att du ställer krav tidigt, gör det redan i din anbudsförfrågan. Energimyndigheten har tagit fram en broschyr där det finns en lista med krav och som beskriver olika reglermetoder. Broschyrer hittar du på deras hemsida.


Utbilda sig till frisör

För att passa som frisör bör du vara kreativ, tycka om att ta hand om människor och ha god fysik. Frisörer jobbar med olika hantverkstekniker som klippning, färgning, permanent, styling med mera. Som frisör bör du också ha vissa kunskaper i kemi. Frisöryrket är mindre lämpligt för personer med allergier eftersom man som frisör kommer i kontakt med en mängd olika kemikalier och metaller. Dessutom har händerna mycket kontakt med vatten.

Arbetsdagen kan vara tung, som frisör står man upp ungefär åtta timmar om dagen och under de timmarna så belastas rygg, axlar och benen. Frisören utför sitt jobb samtidigt som det är viktigt att hela lyssna på och bemöta både trevliga men också besvärliga kunder. En frisör måste ha hög social kompetens.

Det finns en stor efterfrågan på duktiga och behöriga frisörer i Sverige. För att bli en duktig frisör krävs en bra utbildning i form av grundutbildning men också färdigutbildning. På Frisörföretagarnas hemsidan kan du läsa mer om frisörutbildning och vilka olika väger du kan ta i ditt studieval för att bli utbildad frisör. Gick du inte frisörlinjen på gymnasiet är det inte försent, det finns många olika skolor runt om i Sverige. Som utbildad frisör finns det en mängd salonger runt om i Sverige dit man kan söka sig. Störst efterfrågan på frisörer är i de större städerna, till exempel finns det efterfrågan på duktig och utbildad personal i Stockholm. Ett bra tips till dig som vill bli frisör Stockholm är att hålla koll på olika forum men besök också Frisörföretagarnas hemsida där det finns många platsannonser.


En växande marknad

Det är många barn och ungdomar runt om i Sverige som idag får hjälp med läxhjälp. Det finns flera privata företag som erbjuder läxhjälp och sedan ett par månader tillbaka är läxhjälp med privatlärare även avdragsgillt med RUT-avdrag.
Vilka är det då som nyttjar läxhjälpen? Det är främst två grupper som är de typiska läxhjälpskunderna. De barn och ungdomar som har bra resultat i skolan men som vill ha extra hjälp inför prov så som nationella prov eller som vill höja sina betyg i vissa ämnen. Det är också många barn och ungdomar som är på gränsen till godkänt och som behöver lite extra hjälp för att klara godkänt som använder sig av läxhjälp.

Det har blivit vanligt att skolorna erbjuder elever läxhjälp men för vissa barn och ungdomar kan det vara svårt att hinna gå på dessa utsatta tider för läxhjälp, de kan ha svårt att koncentrera sig och istället behöva ha en privatlärare för att kunna koncentrera sig bättre.

Många nya kunder kommer från referenser, andra nöjda kunder, mammor och pappor som pratar med varandra när barnen eller ungdomarna sportar eller i andra samband när deras barn träffas. Sedan det blivit avdragsgillt med läxhjälp så har den privata marknaden för läxhjälp ökat. Det finns flera företag som erbjuder privatlärare och läxhjälp runt om i Sverige. Störst är företagen i Stockholm, Göteborg och Malmö men vissa företag erbjuder också läxhjälp i mindre orter.

Läs mer om läxhjälp, organisationer som erbjuder läxhjälp och företag som erbjuder läxhjälp i Sydsvenskan.